krex

Sprzedaż pelletu i innych produktów z biomasy

Sprzedaż węgla – podlaskie

Nawozy wieloskładnikowe NPK

Sól techniczna

Sprzedaż pelletu i innych produktów z biomasy

Sprzedaż zrębki papierniczej

Sprzedaż zrębki papierniczej

Odpady po wycince i obróbce tartacznej drewna mogą być wykorzystywane w niektórych sektorach produkcyjnych. Jednym z nich jest przemysł papierniczy, w którym materiał drzewny stanowi część masy do produkcji papierów i tektury. Wyselekcjonowana zrębka drzewna wykorzystywana w przemyśle celulozowo-papierniczym musi spełniać określone wymogi. Firma Krex oferuje sprzedaż zrębki papierniczej tylko z określonych gatunków drzew. Materiał wyróżnia się zbliżoną wielkością i kształtem cząstek, dużą czystością oraz jest wolny od zanieczyszczeń takich jak kora. Cechą zrębki papierniczej jest duża wilgotność – 50-55%. Aby utrzymać ten poziom, materiał pozyskiwany jest z zakładów, w których obróbce drewna towarzyszy zraszanie. Taka metoda produkcji eliminuje przesuszanie zrębki w ciepłych miesiącach roku. Prowadzimy również sprzedaż pelletu i ekogroszku.

 

Załączniki

pdf Certyfikat SNS

Parametry produktu

Parametr

Wartość

Granulacja

8P63mm – min. 75%

Wilgoć

55%

Kora

2%

Popiół

3%

Siarka

0,1%

Azot

0,8%

Chlor

0,05%

Gęstość nasypowa

270kg/m3