krex

Sprzedaż pelletu i innych produktów z biomasy

Sprzedaż węgla – podlaskie

Nawozy wieloskładnikowe NPK

Sól techniczna

Sprzedaż węgla – podlaskie

Węgiel orzech

Węgiel orzech

To typ węgla kamiennego, który wyróżnia się przede wszystkim swoją granulacją. Charakteryzuje się długim czasem i bardzo jasnym płomieniem przy spalaniu oraz ma niską zawartość siarki. W efekcie jego spalaia otrzymujemy niewielką ilość popiołu. Węgiel orzech pozwala nam na zachowanie dużej czystości, dzięki czemu może być stosowany w kominkach pokojowych.

Załączniki

pdf Certyfikat - Węgiel orzech

Parametry produktu

Parametr

Wartość

Granulacja

50-100mm

Kaloryczność

24 MJ/kg

Popiół

⩽ 7%

Siarka

⩽ 0,5%

Spiekalność

RI 0-1

Części lotne

>35%