krex

Sprzedaż pelletu i innych produktów z biomasy

Sprzedaż węgla – podlaskie

Nawozy wieloskładnikowe NPK

Sól techniczna

Nawozy wieloskładnikowe NPK

Mocznik 46% N

Mocznik 46% N

Uniwersalny nawóz azotowy, jakim jest mocznik 46% N, służy do dokarmiana poza korzeniowego. Łatwo rozpuszczalny w wodzie, w postaci białych równomiernych granulek. Zawiera 46% azotu w formie amidowej, która jest dobrze przyswajana przez rośliny. Mocznik 46% N jest przeznaczony do wszystkich rodzajów gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych lub wapniowych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie, pod wszystkie rośliny. Importer nawozów poleca również nawozy wieloskładnikowe Plantavita.

Załączniki

pdf Certyfikat zgodności

Parametry produktu

Azot (N) całkowity w formie amidowej, % (m/m)

60,0

Uziarnienie 2mm ÷ 4mm, % (m/m)

najwyżej 1,2